Visie responskunde

Leren goed respons te geven i.p.v. ogenschijnlijke controle’

Hoe komt het toch dat er zo ongelofelijk veel management- en communicatieboeken zijn geschreven en wij het met consultancy en trainingen al jaren zo druk houden met opdrachten?
Deze centrale vraag stelden Bart en Ernst zichzelf en ontwikkelden Kiwondo als antwoord.

Het traditionele denken gaat nog sterk uit van controle en maakbaarheid. Inmiddels is de wereld soms net een dorp geworden, is informatie voor veel mensen makkelijk toegankelijk, is originaliteit een kunst aan het worden en is de mondigheid van consumenten en medewerkers substantieel sterker geworden. In een aantal gevallen is dit zelfs doorgeslagen naar verruwing e.d.

Dit vraagt om een ander antwoord! Namelijk bezig zijn met hetgeen u rechtstreeks kunt beïnvloeden …. uw eigen respons op zaken! Alle producten van Kiwondo spelen op dit denken in.

Leren met optimaal resultaat!

Op het snijvlak van bedrijfstraining en martial art optimaliseren wij de leereffecten voor onze deelnemers. De cijfers uit bijgaand onderzoek (bron Michael Fullan) zeggen voldoende:

Leerresultaten

Na 2 weken onthouden we:
10% van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we horen en zien
70% van wat we zeggen
90% van wat we zeggen en doen!

De programma’s van Kiwondo zijn gericht op het behalen van de 90% … praten over actuele vraagstukken, ervaren aan de hand van martial art, praktische vertaling naar de feitelijke situatie, op een pakkende wijze gebracht en uiteraard een hand-out als naslagwerk.

Lucasstraat 11

5555 AM Valkenswaard

 

E info@kiwondo.nl

T 040-2046861

F 040-2047882