Waar geven wij antwoord op

Kiwondo Responskunde© geeft antwoord op:

Hoe zet ik Ďmijn willení om in echte effectieve focus? Hoe ga ik om met belemmeringen die ik tegenkom? Omgaan met lastig gedrag, agressie, incasseren en de-escaleren, Weerbaarheidvraagstukken.

Hoe brengt of houdt u de organisatie / medewerkers doelgericht in beweging? Hoe kom ik zelf vanuit drijfveren en inspiratie in beweging en creŽer ik effect in mijn omgeving?

Responskunde is de kunst van het effectief reageren op situaties van druk, organisatieveranderingen, lastige klanten, te weinig dynamiek in uw organisatie etc.

Hoe

Op het snijvlak van martial art en training

Kiwondo verzorgt praktische, verrassende en dynamische trainingen en workshops, waarin de strategie van martial art (krijgskunst) en praktische trainingstools elkaar ontmoeten.

Ontwikkelen via ervaren, zien, denken, begrijpen en doen!

Lucasstraat 11

5555 AM Valkenswaard

 

E info@kiwondo.nl

T 040-2046861

F 040-2047882